ΚΛΕΙΣΤH

Call for proposals for operating grants for 2014 rights of the child


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for proposals for operating grants for 2014 rights of the child

Κωδικός Αναγνώρισης

JUST/2014/RDAP-RCHI/OG

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση Rights (Δικαιώματα) έχει ως στόχο να χρηματοδοτήσει τα δίκτυα των οποίων οι ιδρυτικοί σκοποί τους εμπίπτουν στους στόχους του προγράμματος REC.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να χρηματοδοτήσει τα δίκτυα των οποίων οι ιδρυτικοί σκοποί τους εμπίπτουν στους στόχους του προγράμματος REC για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν από τα δίκτυα αυτά το 2014 θα πρέπει να βασίζονται στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΔΠ). Οι δραστηριότητες στους τομείς της προώθησης της πλήρους εφαρμογής της ΣΔΠ, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 12, καθώς επίσης και η υιοθέτηση προσέγγισης που να έχει επίκεντρο το παιδί και τη συμμετοχή του θα είναι υψίστης σημασίας για το 2014.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€Ο ενδεικτικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι 1.080.000 ευρώ

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η επιχορήγηση της ΕΕ, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 75.000 ευρώ ή μεγαλύτερη από 250.003 ευρώ

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

29/04/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

27/05/2014

Σημείο Επαφής EE

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονική υποβολή -  PRIAMOS:
http://ec.europa.eu/justice/grants/priamos/index_en.htm
Ερωτήσεις / Διευκρινίσεις:
[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2014_og_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.