ΚΛΕΙΣΤH

Call for proposals for operating grants for 2014 DAPHNE


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for proposals for operating grants for 2014 DAPHNE

Κωδικός Αναγνώρισης

JUST/2014/RDAP-RCHI/OG

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση Daphne έχει ως στόχο να χρηματοδοτήσει τα δίκτυα των οποίων οι ιδρυτικοί σκοποί τους εμπίπτουν στους στόχους του προγράμματος REC.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να χρηματοδοτεί τα δίκτυα των οποίων οι ιδρυτικοί σκοποί τους εμπίπτουν στους στόχους του προγράμματος REC για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών ή / και γυναικών και την προστασία των θυμάτων της βίας αυτής .
Στον τομέα της βίας κατά των παιδιών , οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν από τα δίκτυα αυτά το 2014 θα πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση του επιπέδου των ειδικών υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχονται στα παιδιά . Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση της πρόληψης, της ανίχνευσης και την προστασία των παιδιών από τη βία , καθώς και στη βελτίωση της συνεργασίας των σχετικών φορέων που εργάζονται σε συστήματα προστασίας των παιδιών , τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο .
Στον τομέα της βίας κατά των γυναικών, οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν από τα δίκτυα αυτά το 2014 θα πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση του επιπέδου των στοχευμένων εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχονται στα θύματα , συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών . Η εμπορία ανθρώπων δεν αποτελεί προτεραιότητα για την παρούσα πρόσκληση

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€Ο ενδεικτικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι 1.080.000 ευρώ

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η επιχορήγηση της ΕΕ, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 75.000 ευρώ ή μεγαλύτερη από 250.002 ευρώ

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

29/04/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

27/05/2014

Σημείο Επαφής EE

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονική υποβολή - PRIAMOS:
http://ec.europa.eu/justice/grants/priamos/index_en.htm
Ερωτήσεις / Διευκρινίσεις:
[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2014_og_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.