ΚΛΕΙΣΤH

Call for proposals for operating grants for 2014 access to justice


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for proposals for operating grants for 2014 access to justice

Κωδικός Αναγνώρισης

JUST/2014/JCOO-JACC/OG

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση για τη δικαστική συνεργασία που αφορά αστικές ή / και ποινικές υποθέσεις έχει ως στόχο να χρηματοδοτεί τα δίκτυα των οποίων οι ιδρυτικοί σκοποί τους εμπίπτουν στους στόχους του προγράμματος "Δικαιοσύνη".

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να χρηματοδοτεί τα δίκτυα των οποίων οι ιδρυτικοί σκοποί τους εμπίπτουν στους στόχους του προγράμματος "Δικαιοσύνη", να διευκολυνθεί η αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και της προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων από εγκληματικές πράξεις και των δικαιωμάτων της υπεράσπισης.
Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν από τα δίκτυα αυτά το 2014 πρέπει να συμβάλλουν στην εφαρμογή των οδηγιών σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων και των δικονομικών δικαιωμάτων. Στον τομέα των δικαιωμάτων των θυμάτων από εγκληματικές πράξεις, οι δραστηριότητες που είναι υψίστης  σημασίας για το 2014 είναι εκείνες που υποστηρίζουν υπηρεσίες γενικής και εξειδικευμένης υποστήριξης για τα θύματα, ατομικές αξιολογήσεις των αναγκών των θυμάτων και  συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για τη βελτίωση της πρόσβασης των δικαιωμάτων των θυμάτων.
Η Δικαστική κατάρτιση δεν αποτελεί προτεραιότητα για την παρούσα πρόσκληση.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€Ο ενδεικτικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την παρούσα πρόσκληση για το Πρόγραμμα Δικαιοσύνη είναι 1.300.000 ευρώ

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η επιχορήγηση της ΕΕ, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 75.000 ευρώ ή μεγαλύτερη από 250.001 ευρώ

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

29/04/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

27/05/2014

Σημείο Επαφής EE

Για πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονική υποβολή - PRIAMOS:
http://ec.europa.eu/justice/grants/priamos/index_en.htm
Για ερωτήσεις/διευκρινίσεις:
[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2014_og_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.