ΚΛΕΙΣΤH

ICI education cooperation programme Cooperation in higher education and training between the European Union and Australia, the European Union and Japan and the European Union and the Republic of Korea Call for proposals 2013 for joint mobility projects (JMP) and joint degree projects (JDP) (2013/C 373/10).


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία Η Βασική Δράση 2 υποστηρίζει: (α) Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ Ιδρυμάτων εκπαίδευσης/ κατάρτισης ή μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και άλλων σχετικών φορέων (β) ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

ICI education cooperation programme Cooperation in higher education and training between the European Union and Australia, the European Union and Japan and the European Union and the Republic of Korea Call for proposals 2013 for joint mobility projects (JMP) and joint degree projects (JDP) (2013/C 373/10).

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Γενικός στόχος είναι η ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών της ΕΕ και των χωρών εταίρων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η πιο διευρυμένη γνώση των γλωσσών, των πολιτισμών και των θεσμών τους, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της κατάρτισης, μέσω της ενθάρρυνσης ισορροπημένων κοινοπραξιών μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ και των χωρών εταίρων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση αφορά δύο τύπους δράσεων και, συγκεκριμένα, κοινά σχέδια κινητικότητας και προγράμματα απόκτησης κοινών πτυχίων.

Όσον αφορά τα κοινά σχέδια κινητικότητας, παρέχεται στήριξη ώστε να επιτραπεί σε κοινοπραξίες ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ και της χώρας εταίρου να υλοποιήσουν κοινά προγράμματα σπουδών και κατάρτισης και να προωθήσουν σε πρακτικό επίπεδο την κινητικότητα για τους σπουδαστές και το διδακτικό προσωπικό. Η στήριξη περιλαμβάνει χρηματοδότηση με εφάπαξ ποσά για τη διοίκηση, υποτροφίες για τους σπουδαστές και τα μέλη του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού. Η κοινοπραξία η οποία υποβάλλει αίτηση για κοινό σχέδιο κινητικότητας στο πλαίσιο του «ICI-Πρόγραμμα συνεργασίας για την εκπαίδευση» πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 ιδρύματα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 2 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και τουλάχιστον 2 τέτοια ιδρύματα από τη χώρα εταίρο. Η μέγιστη διάρκεια των κοινών σχεδίων κινητικότητας είναι 36 μήνες. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε σχέδια τα οποία προβλέπουν περίοδο πρακτικής άσκησης και τοποθέτηση των σπουδαστών σε επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τα προγράμματα απόκτησης κοινών πτυχίων, παρέχεται στήριξη για την ανάπτυξη και την ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,200,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστο ποσό EUR 350 000 για τετραετές JDP project με 2 ή περισσότερα EU οργανισμούς και EUR 190 000 για τριετές JMP project με δύο EU οργανισμούς ή EUR 197 500 για τριετές JMP project με τρεις ή περισσότερους EU οργανισμούς.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κέντρα Κατάρτισης

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/05/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:

www.llp.org.cy και www.erasmusplus.cy, [email protected],

τηλ: 22448888

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en

Ιστοσελίδα

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2013_en.php

Άλλοι Σύνδεσμοι

Links: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/
http://www.youth.org.cy
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.