ΚΛΕΙΣΤH

Care for the Future: An Ageing Society Faces an Increasing Need for Care, how will ICT Contribute to Sustainable Solutions


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME (AAL)

Περιγραφή Προγράμματος

To πρόγραμμα Active and Assisted Living Programme (AAL) είναι μια πρωτοβουλία κάτω από το Άρθρο 185 και χρηματοδοτεί δράσεις που δημιουργούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους ενήλικες μεγάλης ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Care for the Future: An Ageing Society Faces an Increasing Need for Care, how will ICT Contribute to Sustainable Solutions

Κωδικός Αναγνώρισης

AAL 2014 - V5

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση από τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν τις  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, καθώς και τεράστιες δυνατότητες για την τεχνολογία να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της αγοράς για τις ανάγκες αυτές. H Πρόσκληση του AAL JP για το 2014 αποσκοπεί στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη λύσεων που θα βασίζονται στις ΤΠΕ που θα διευκολύνουν και θα υποστηρίζουν αειφόρα συστήματα φροντίδας για άτομα 3ης ηλικίας, δηλαδή  συστημάτων που θα είναι οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμα για το μέλλον και τα οποία δεν θα οδηγούν σε αθέμιτες ή δυσανάλογες επιπτώσεις για κάθε σημαντικό στοιχείο του συστήματος φροντίδας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέες ιδέες για διασφάλιση της φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή, με έμφαση στα άτομα 3ης ηλικίας λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη σημασία των ανεπίσημων φροντιστών στην παροχή μελλοντικών υπηρεσιών συστημάτων φροντίδας και μεγιστοποίησης των τεχνολογικών ευκαιριών για στήριξη της φροντίδας και της εισόδου νέων παρόχων στην αγορά.

 

Πιο λεπτομερής περιγραφή παρατίθεται στην αγγλική εκδοχή της ιστοσελίδας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Ενδεικτικά 32,807,000 ευρώ. Για Κυπριακούς φορείς το συνολικό ποσό ανέρχεται στις 360,000 ευρώ.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο για Κύπριους Συναίτερους είναι €120,000 

Μικρές Επιχειρήσεις - μέχρι 80%

Μεσαίες Επιχειρήσεις - μέχρι 75%

Μεγάλες Επιχειρήσεις - μέχρι 65%

Ερευνητικοί Οργανισμοί / Οργανισμοί Δημόσιας Ωφέλειας-Κεντρική Κυβέρνηση - μέχρι 100%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Πληροφορική
  • Υγεία

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

28/03/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

26/06/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

'Ιρια Λουκαΐδου

Τηλ: +357 22205044

Ιστοσελίδα: http://www.research.org.cy/EN/index.html/

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

AAL Association, The Central Management Unit

Rue du Luxembourg, 3

1000 – Brussels – Belgium

Telephone: +32 (0)2 219 92 25

Fax: +32 (0) 2 204 02 19

Programme Officer

Raquel Fernandez Horcajada

[email protected]

+32 (0) 2 204 02 15

Ιστοσελίδα

http://www.aal-europe.eu/call-2014-care-for-the-future/

Άλλοι Σύνδεσμοι

Partner links: http://ps.aal-europe.eu/

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.