ΚΛΕΙΣΤH

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis)


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) εντάσσεται στα πλαίσια των ενεργειών του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για προσφορά ευκαιριών για ποιοτική ψυχαγωγία, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Γενικά

Οι πολιτιστικές /καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής εικόνας της Κύπρου ως ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Συνδράμουν θετικά στην ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, ενώ παράλληλα προσφέρουν δυνατότητες ψυχαγωγίας και συναναστροφής. Αποτελούν άμεσο και έμμεσο τρόπο προσέλκυσης πρόσθετων αριθμών ξένων περιηγητών και παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ ντόπιων και επισκεπτών, ενισχύοντας τη θετική εικόνα που έχουν οι ξένοι για τη φιλική και γνήσια Κυπριακή φιλοξενία.

 

Θεματολόγιο Εκδηλώσεων

Παραστατικές και εικαστικές τέχνες όπως μεταξύ άλλων χορός, όπερα, μπαλέτο, θέατρο, μουσική, εκθέσεις.

 

Στόχοι Σχεδίου

 • Ενθάρρυνση πραγματοποίησης ποιοτικών εκδηλώσεων και καθιέρωσης ποιοτικών θεσμών εκδηλώσεων εμβέλειας
 • Διατήρηση και αναβίωση παραδοσιακών τεχνών και ασχολιών
 • Γεωγραφική κάλυψη όλης της Κύπρου
 • Προσφορά ψυχαγωγίας τόσο στους ξένους περιηγητές όσο και σε Κύπριους
 • Θετική συνεισφορά στους στόχους της Στρατηγικής για βελτίωση της εποχικότητας και προσέλκυσης πρόσθετου ποιοτικού τουριστικού ρεύματος.
 • Δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ ντόπιων και επισκεπτών, ενισχύοντας τη θετική εικόνα που έχουν οι ξένοι για τη φιλική και γνήσια Κυπριακή φιλοξενία
 • Μεγιστοποίηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών οφελών

 

Ένταση της ενίσχυσης

Το ύψος της χορηγίας καθορίζεται ανάλογα με τις διαθέσιμές πιστώσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων του Σχεδίου ως εξής:

 • Για πολιτιστική/καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης μέχρι €5.000: χορηγία σε ποσοστό μέχρι 20% της ολικής δαπάνης, με ανώτατο ύψος χορηγίας €850
 • Για πολιτιστική/καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης €5.001- €85.000: χορηγία σε ποσοστό μέχρι 15% της ολικής δαπάνης, με ανώτατο ύψος χορηγίας €10.000
 • Για πολιτιστική/καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης άνω των €85.000: χορηγία σε ποσοστό μέχρι 10% της ολικής δαπάνης, με ανώτατο ύψος χορηγίας €50.000

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Ενδεικτικό ποσό €80.000, αναλόγως πιστώσεων

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Τουρισμός

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Συγκεκριμένα Δικαιούχοι είναι: 1) Τοπικές Αρχές (Δήμοι και Κοινοτικά Συμβούλια) 2) Περιφερειακές Εταιρείες Τουριστικές Ανάπτυξης και Προβολής 3) Ξένες Πρεσβείες και ξένα Πολιτιστικά Κέντρα 4) Σωματεία, Σύνδεσμοι, Όμιλοι μη κερδοσκοπικής φύσεως 5) Πολιτιστικά Ιδρύματα μη κερδοσκοπικής φύσεων 6) Ιδιωτικοί πολιτιστικοί φορείς (εταιρείες καλλιτεχνικών παραγωγών, ιδιώτες / άτομα καλλιτεχνικών παραγωγών και καλλιτέχνες.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

05/05/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Ειρένα Επαμεινώνδου

Τουριστικός Λειτουργός

email: [email protected]isitcyprus.com

τηλ: 22691247

φαξ: 22691313

Ιστοσελίδα

http://www.visitcyprus. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.