ΚΛΕΙΣΤH

Πρόγραμμα για την πραγματοποίηση ταξιδίων για σκοπούς πωλήσεων (sales calls) για προσέλκυση Συνεδριακού Τουρισμού και Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόγραμμα για την πραγματοποίηση ταξιδίων για σκοπούς πωλήσεων (sales calls) για προσέλκυση Συνεδριακού Τουρισμού και Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την στοχευμένη προβολή του ειδικού προϊόντος του συνεδριακού τουρισμού και ταξιδίων κινήτρων μέσα από κατ’ιδίαν συναντήσεις των επαγγελματιών στον συνεδριακό τουρισμό της Κύπρου με δυνητικούς αγοραστές στο εξωτερικό.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

H οικονομική στήριξη αφορά ποσοστό 80% με ανώτατο συνολικό ποσό τα χίλια (1000) ευρώ έναντι πραγματικών εξόδων που αφορούν επιλέξιμες δαπάνες.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Αναλόγως Πιστώσεων

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Δεν εφαρμόζεται

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Παροχείς Υπηρεσιών
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν αδειούχοι ταξιδιωτικοί πράκτορες που εξειδικεύονται στο συνεδριακό τουρισμό και ξενοδοχεία με συνεδριακές εγκαταστάσεις που πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια του Cyprus Convention Bureau.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/06/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Θάλεια Χριστοδουλίδου

Τουριστικός Λειτουργός

email: Τ[email protected]

τηλ: 22 691255

φαξ: 22 691313

Ιστοσελίδα

http://www.visitcyprus. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.