ΚΛΕΙΣΤH

Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας ξένων ποδοσφαιρικών και άλλων αθλητικών ομάδων για προπόνηση στην Κύπρο


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας ξένων ποδοσφαιρικών και άλλων αθλητικών ομάδων για προπόνηση στην Κύπρο

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

H πολιτική παροχής φιλοξενίας στοχεύει στη περαιτέρω ανάπτυξη και προβολή του αθλητικού τουρισμού, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας και την ενδυνάμωση της εικόνας της Κύπρου ως ιδανικός προορισμός για προετοιμασία ομάδων σε περιόδους εκτός αιχμής. Αφορά στην παροχή φιλοξενίας έναντι εξόδων μετάβασης ή/ και παραμονής των ομάδων στην Κύπρο η/και άλλων επιλέξιμων δαπανών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το ποσό παροχής Φιλοξενίας καταβάλλεται έναντι εξόδων μετάβασης / ή και παραμονής των ομάδων στην Κύπρο ή / και άλλων επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τις πρόνοιες της πολιτικής και κατόπιν υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πλαίσιο πολιτικής

Τα γραφεία εξωτερικού του Οργανισμού θα εξετάζουν καταρχήν τις αιτήσεις και θα τις υποβάλλουν στην Κεντρική Υπηρεσία με τις απόψεις τους όσο αφορά τον αιτητή αλλά και το συγκεκριμένο πρόγραμμά του. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με το αίτημα τους γραπτή επιβεβαίωση από την ομάδα, μέσω επιστολής στο επίσημο επιστολόχαρτο της ομάδας, ότι θα κάνει την προετοιμασία της στην Κύπρο με τις απαραίτητες πληροφορίες ( περίοδος , περιοχή , όνομα πράκτορα, τουριστικό κατάλυμα).

Προτεραιότητα θα δίνεται σε ομάδες που επισκέπτονται την Κύπρο σε περιόδους χαμηλής τουριστικής κίνησης και ιδιαίτερα κατά την περίοδο 6 Νοεμβρίου μέχρι 15 Απριλίου.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής τους στον Οργανισμό και μέχρι εξάντλησης των πιστώσεων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Αναλόγως Πιστώσεων

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Παροχείς Υπηρεσιών
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Συγκεκριμένα Δικαιούχοι για την παροχή φιλοξενίας είναι: - Οργανωτές Ταξιδίων και εταιρείες εξωτερικού που διακινούν ποδοσφαιρικές και άλλες αθλητικές ομάδες. - Αδειούχα κυπριακά ταξιδιωτικά γραφεία - Κυπριακές Εταιρείες οι οποίες διακινούν ξένες ποδοσφαιρικές και άλλες αθλητικές ομάδες στην Κύπρο. Η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να συμβάλλονται με αδειούχα ταξιδιωτικά γραφεία στην Κύπρο για τη διακίνηση και διαμονή των ομάδων στην Κύπρο.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου

Τουριστικός Λειτουργός

email: [email protected]

τηλ: 22691305

φαξ: 22691313

Ιστοσελίδα

http://media.visitcyprus. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.