ΚΛΕΙΣΤH

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο στοχεύει στην προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού μέσω των συνεδρίων που πραγματοποιούνται στην Κύπρο.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρέχεται ποσό φιλοξενίας €15 για κάθε συμμετέχοντα στο συνέδριο από το εξωτερικό για τους μήνες Απρίλη μέχρι και Οκτώβρη και €25 για κάθε συμμετέχοντα στο συνέδριο από το εξωτερικό για τους μήνες Νοέμβρη μέχρι και Μάρτη. Τα ποσά αυτά αυξάνονται σε €20 και €30 αντίστοιχα για συνέδρια τα οποία έχουν διεκδικηθεί επιτυχώς για να πραγματοποιηθούν στην Κύπρο. Απαιτείται συμμετοχή στο συνέδριο τουλάχιστο τριάντα (30) ατόμων από το εξωτερικό. Δικαιούχοι είναι οι  ακόλουθοι:

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Σύνδεσμοι, Εταιρείες και Ιδρύματα τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως μη κερδοσκοπικά
  • Ανώτερα και Ανώτατα Ακαδημαϊκά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Οργανισμοί, Σύνδεσμοι, Εταιρείες και Ιδρύματα του Εξωτερικού τα οποία είναι δεόντως εγγεγραμμένα ως μη κερδοσκοπικά στις χώρες από τις οποίες προέρχονται

Ανώτερα και Ανώτατα Ακαδημαϊκά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού τα οποία είναι δεόντως εγγεγραμμένα στις χώρες από τις οποίες προέρχονται

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Αναλόγως Πιστώσεων

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Δεν εφαρμόζεται

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/06/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Θάλεια Χριστοδουλίδου

Τουριστικός Λειτουργός

email: Τ[email protected]

τηλ: 22 691255

φαξ: 22 691313

Ιστοσελίδα

http://www.visitcyprus. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.