ΚΛΕΙΣΤH

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για την διεκπεραίωση Ταξιδίων Εξοικείωσης Τουρισμού Συνεδρίων & Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για την διεκπεραίωση Ταξιδίων Εξοικείωσης Τουρισμού Συνεδρίων & Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η προβολή του αναβαθμισμένου προϊόντος τουρισμού συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων της Κύπρου, η ενημέρωση των συμμετεχόντων γύρω από το συνεδριακό προϊόν της Κύπρου και η ενδυνάμωση της εικόνας της Κύπρου ως ιδανικό προορισμό διοργάνωσης συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων στις ξένες αγορές.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το ποσό παροχής φιλοξενίας για κάθε ταξίδι εξοικείωσης που θα καλύπτει ο Οργανισμός ανέρχεται σε ποσοστό 50% και μέχρι 500 Ευρώ / άτομο έναντι πραγματικών επιλέξιμων δαπανών για τον ανώτατο αριθμό των 12 συμμετεχόντων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Αναλόγως Πιστώσεων

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Παροχείς Υπηρεσιών
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι: • Τα αδειούχα από τον Οργανισμό ημεδαπά Γραφεία Τουρισμού & Ταξιδίων, τα οποία πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις του Cyprus Convention Bureau και έχουν κατηγοριοποιηθεί ως γραφεία DMC και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο, ο οποίος είναι αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού www.visitcyprus.com στην ενότητα «Συνέδρια και Κίνητρα» και κάτω από τον τίτλο Επαγγελματίες Οργανωτές Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων • Τα αδειούχα Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδίων εγκατεστημένα σε κράτος μέλος εκτός της Δημοκρατίας τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Α του Περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Νόμου του 1995 μέχρι 2012, δύναται να ασκούν προσωρινά στη Δημοκρατία, τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του υπό αναφορά Νόμου χωρίς να απαιτείται να έχουν μόνιμα οργανωμένο Γραφείο στη Δημοκρατία, νοουμένου ότι δηλώσουν στον Οργανισμό αυτή την πρόθεση τους εγγράφως.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Κάτια Χατζηαντώνη Αντζιέλιτς

Βοηθός Τουριστικός Λειτουργός

email: [email protected]

τηλ: +357 22 691251

φαξ: +357 22 691313

Ιστοσελίδα

http://www.visitcyprus. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.