ΚΛΕΙΣΤH

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για την οργάνωση εταιρικών συνεδρίων/ταξιδίων κινήτρων στην Κύπρο


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για την οργάνωση εταιρικών συνεδρίων/ταξιδίων κινήτρων στην Κύπρο

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το υπό αναφορά Πρόγραμμα έχει σαν στόχο την περαιτέρω προώθηση της Κύπρου στις προαναφερθείσες αγορές ως προορισμό για την διεξαγωγή εταιρικών συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων στην Κύπρο. Τα οφέλη που προσφέρονται μέσα από το Πρόγραμμα, θα συμβάλουν ακόμη περισσότερο στην αναγνωρισιμότητα της Κύπρου ως προορισμό Συνεδριακού Τουρισμού και Ταξιδίων Κινήτρων και θα προσελκύσουν τέτοιου τύπου ομάδες και σε περιόδους μη αιχμής.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Με βάση τις πιο κάτω κατηγορίες ο ΚΟΤ θα προσφέρει στους δικαιούχους τα πιο κάτω οφέλη:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - Για αριθμό μέχρι 50 συμμετεχόντων από το εξωτερικό

 • Ένα μικρό αναμνηστικό δώρο για κάθε συμμετέχοντα
 • Παροχή υπηρεσιών Συνάντησης και Βοήθειας από το Γραφείο ΚΟΤ αεροδρομίου κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο.
 • Πληροφοριακά έντυπα του ΚΟΤ για την Κύπρο.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - Για αριθμό 50 συμμετεχόντων από το εξωτερικό και άνω

 • Ένα μικρό αναμνηστικό δώρο για κάθε συμμετέχοντα
 • Παροχή υπηρεσιών Συνάντησης και Βοήθειας από το Γραφείο ΚΟΤ αεροδρομίου κατά την άφιξη.
 • Πληροφοριακά έντυπα του ΚΟΤ για την Κύπρο.
 • Παροχή φιλοξενίας μέχρι 25 ευρώ το άτομο για ένα γεύμα (φαγητό και ποτό)

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Αναλόγως πιστώσεων

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Τουρισμός

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι: Αδειούχα γραφεία τουρισμού & ταξιδίων και εταιρικοί πελάτες από το εξωτερικό

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Κάτια Χατζηαντώνη Αντζιέλιτς

Βοηθός Τουριστικός Λειτουργός

τηλ: +357 22 691251

φαξ: +357 22 691313

email: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://www.visitcyprus. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.