ΚΛΕΙΣΤH

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT - PHASE 1 2015


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Περιγραφή Προγράμματος

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Η παρούσα προτεραιότητα αποσκοπεί στο να επιταχύνει την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των καινοτομιών που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις του μέλλοντος και να βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT - PHASE 1 2015

Κωδικός Αναγνώρισης

H2020-SMEINST-1-2015

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση αφορά δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσα από το Εργαλείο για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκλήση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): 
BG-12-2015-1: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth
Space-SME-2015-1: SME Instrument
SIE-01-2015-1: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system
IT-1-2015-1: Small business innovation research for Transport
SC5-20-2015-1: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials
INSO-9-2015-1: Innovative mobile e-government applications by SMEs
INSO-10-2015-1: SME business model innovation
DRS-17-2015-1: Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: Protection of Urban soft targets and critical infrastructures
NMP-25-2015-1: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs
BIOTEC-5b-2015-1: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability
ICT-37-2015-1: Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME ... Περισσότερα
PHC-12-2015-1: Clinical validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices
SFS-08-2015-1: Resource-efficient eco-innovative food production and processing

Πιο λεπτομερής περιγραφή παρατίθεται στην αγγλική εκδοχή της ιστοσελίδας 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€26,557,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

70%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Βιομηχανία
  • Διάστημα
  • Ενέργεια
  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  • Μεταφορές
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
  • Πληροφορική
  • Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

18/12/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

25/11/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]
 
http://www.research.org.cy/_metacanvas/catalog_ethnika_simeia_epafis_kyprou.pdf

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Άλλοι Σύνδεσμοι

Partner links: http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
http://een.ec.europa.eu/services/going-international
http://www.fitforhealth.eu/
https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi-pst
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.