ΚΛΕΙΣΤH

BONUS call 2014: Sustainable ecosystem services (Submission of proposal)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΤΙΚΗ (BONUS)

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Baltic Sea Research and Development Programme (BONUS) αποτελεί πρωτοβουλία κάτω από το Άρθρο 185 TFEU. Το BONUS είναι ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα της Βαλτικής Θάλασσας που παράγει ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

BONUS call 2014: Sustainable ecosystem services (Submission of proposal)

Κωδικός Αναγνώρισης

BONUS call 2014: Sustainable ecosystem services

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το BONUS έχει ως όραμα την «οικονομική και οικολογική ευημερία της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας όπου οι πόροι και τα αγαθά χρησιμοποιούνται με βιώσιμο τρόπο και η μακροπρόθεσμη διαχείριση της περιοχής βασίζεται σε έγκυρη γνώση που προέρχεται από την πολυεπιστημονική έρευνα.»

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το  BONUS  έχει ως όραμα την «οικονομική και οικολογική  ευημερία της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας όπου οι πόροι και τα αγαθά χρησιμοποιούνται με βιώσιμο τρόπο και η μακροπρόθεσμη διαχείριση της περιοχής βασίζεται σε έγκυρη γνώση που προέρχεται από την πολυεπιστημονική έρευνα.»
Οι στρατηγικοί στόχοι του BONUS (2010-2016) είναι:

  • Η κατανόηση της δομής του οικοσυστήματος της Βαλτικής Θάλασσας και της λειτουργία του
  • Η αντιμετώπιση των πολύπλευρων προκλήσεων που συνδέει τις ακτές και τις λεκάνες απορροής της Βαλτικής Θάλασσας
  • Ενίσχυση της αειφόρου χρήσης των παράκτιων και των θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών της Βαλτικής Θάλασσας
  • Βελτίωση της δυνατότητας της κοινωνίας να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις που συνδέονται με την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας
  • Ανάπτυξη βελτιωμένων και καινοτόμων  συστημάτων για παρατηρητήριο και διαχείριση των δεδομένων, εργαλεία και μεθοδολογίες για το θαλάσσιο περιβάλλον στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας ενίσχυση της αειφόρου χρήσης των παράκτιων και των θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών της Βαλτικής Θάλασσας

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€15,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Up to €2.000.000 or €3.000.000 depending on the theme called, for the respective maximum funding of each theme

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

16/01/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

16/04/2014

Σημείο Επαφής EE

[email protected]      for call related advice
[email protected]             for technical advice on proposal submissions

Ιστοσελίδα

http://www.bonusportal.org/bonus_2010-2016/bonus_calls/bonus_call_2014_sustainable_ecosystem_services

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.