ΚΛΕΙΣΤH

PRIZE - INNOVATION SOFT


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Περιγραφή Προγράμματος

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας παράλληλα στη ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΕΥΡΑΤΟΜ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Ευρατόμ είναι ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα έρευνας σχετικά με την πυρηνική έρευνα και κατάρτιση.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

PRIZE - INNOVATION SOFT

Κωδικός Αναγνώρισης

H2020-Prize-Innovation-SOFT-2014

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Με την απονομή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτομίας στην έρευνα της σύντηξης, η Επιτροπή θα παρουσιάσει καινοτομίες στον τομέα της έρευνας και θα προβάλει τους πιο δυναμικούς και καινοτόμους ερευνητές, ερευνητικές ομάδες ή βιομηχανίες. Η προβολή αυτή θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη δυναμική για την αξιοποίηση και αποτίμηση που επιφέρει η έρευνα τόσο στην οικονομική όσο και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης. Επιπρόσθετα, παρουσιάζοντας τα βραβεία αυτά θα δοθεί ώθηση στην ερευνητική κοινότητα για περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικής κουλτούρας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα σύντηξης.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες για το βραβείο αυτό. Ο συμμετέχων ή οι συμμετέχοντες είναι ελεύθερος(οι) να υποβάλει(ουν) αίτηση σχετικά με οποιαδήποτε φυσική ή τεχνολογική καινοτομία που έχει ή πρόκειται να αναπτυχθεί στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα σύντηξης και έχει μια δυνητική αγορά ή έχει ληφθεί (ή αναγνωριστεί) από τη βιομηχανία για την περαιτέρω ανάπτυξη του στην αγορά.

Πιο λεπτομερής περιγραφή παρατίθεται στην αγγλική εκδοχή της ιστοσελίδας.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€30,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Prize (lump sum)

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Άλλοι Δικαιούχοι

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

07/01/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

16/04/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]
 
http://www.research.org.cy/_metacanvas/catalog_ethnika_simeia_epafis_kyprou.pdf

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.