ΚΛΕΙΣΤH

Sport actions


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Ο τομέας Αθλητισμός έχει ως στόχο: (α) την αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων του Τομέα όπως το στήσιμο αγώνων, η χρήση απαγορευμένων ουσιών, η βία, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία, ιδιαίτερα στον ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Sport actions

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/S11/13

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις έχoυν ως στόχο να:

  • υποστηρίξουν στον τομέα του αθλητισμού την υλοποίηση των στρατηγικών της ΕΕ στους τομείς της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας των ευκαιριών, ιδίως την στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και στρατηγικής της ΕΕ για άτομα με αναπηρίες.
  • υποστηρίξουν την υλοποίηση οδηγιών της ΕΕ για φυσική δραστηριότητα, να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στον αθλητισμό και τη φυσική άσκηση.
  • υποστηρίξουν ενδεχόμενες διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας του αθλητισμού.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€16,600,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστο ποσό: €2.000.000. Μέγιστο ποσοστό 80% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Αθλητισμός
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Νεολαία

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

12/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

26/06/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:

www.llp.org.cy

[email protected]

Τηλ: 22448888
 

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:

www.youth.org.cy

[email protected]

Τηλ: 22402644
 

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en

Ιστοσελίδα

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.362.01.0062.01.ENG

Άλλοι Σύνδεσμοι

http://ec.europa.eu/erasmus-plus/

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.