ΚΛΕΙΣΤH

Sector External Anti-Fraud Training Programme (2007-2013)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΗΡΑΚΛΗΣ III

Περιγραφή Προγράμματος

To πρόγραμμα Hercule III υιοθετήθηκε για να προωθήσει δράσεις κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Sector External Anti-Fraud Training Programme (2007-2013)

Κωδικός Αναγνώρισης

Hercule II – Anti-Fraud-Training – 2013

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος είναι η υποστήριξη δραστηριοτήτων κατάρτισης οι οποίες συμβάλλουν με λειτουργικό ή/και προληπτικό τρόπο στην καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά το κεφάλαιο 8 της απόφασης χρηματοδότησης 2013 για την εφαρμογή του προγράμματος Hercule II, «Κατάρτιση για Καταπολέμηση της Απάτης».

Οι ακόλουθες προτεραιότητες κατάρτισης έχουν προσδιοριστεί για την παρούσα πρόσκληση:

  • Ενέργειες κατάρτισης που απαιτούνται για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του τεχνικού εξοπλισμού που απαιτείται για την υποστήριξη και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στις δραστηριότητές τους για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
  • Κατάρτιση του προσωπικού που υιοθέτει τη νομοθεσία για να λειτουργούν σαρωτές με ακτίνες Χ που αγοράζονται με σκοπό να επιθεωρήσουν οχήματα, εμπορευματοκιβώτια και φορτηγά στα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα της ΕΕ για την ανίχνευση παράνομων φορτίων καπνού, τσιγάρων και άλλων λαθραίων εμπορευμάτων.
  • Κατάρτιση του προσωπικού που υιοθέτει τη νομοθεσία για την ορθή ερμηνεία των εικόνων που παράγονται από τις ακτίνες Χ σαρωτών σώματος που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση παράνομων εμπορευμάτων, ιδίως λαθραίων ή και παραποιημένων τσιγάρων και του καπνού, ή σε άλλες δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από τους φορείς επιβολής του νόμου.
  • Δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από τους εκπαιδευτές των ζώων (όπως ειδικά ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Maximum 80 % of the total eligible costs

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δημόσια Διοίκηση

Δικαιούχοι

  • Κεντρική Κυβέρνηση

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

02/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

06/03/2014

Σημείο Επαφής EE

European Anti Fraud Office
[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/training/index_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.