ΚΛΕΙΣΤH

Jean Monnet actions


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΔΡΑΣΕΙΣ JEAN MONNET

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Στα πλαίσια του Erasmus+ υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για το Πρόγραμμα Jean Monnet, το οποίο λειτουργεί από το 1989, με στόχο την προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και έρευνα στον τομέα των ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Jean Monnet actions

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/S11/13

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Θέσεις, θέματα, κέντρα αριστείας, υποστήριξη σε ιδρύματα και οργανώσεις, δίκτυα, έργα: Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και στην έρευνα στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπρόσθετα, στοχεύουν στην ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και των φορέων χάραξης πολιτικής, ιδιαίτερα με στόχο την ενίσχυση της διακυβέρνησης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σπουδές της ΕΕ περιλαμβάνουν την μελέτη της Ευρώπης στο σύνολό της, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της. Οι βασικές θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν: Σπουδές ΕΕ & Συγκριτικής Περιφερειακής Συνεργασίας, Σπουδές επικοινωνίας και ενημέρωσης της ΕΕ, Οικονομικές Σπουδές της ΕΕ, Ιστορικές Σπουδές της ΕΕ,  Σπουδές Διαπολιτισμικών Διαλόγων της ΕΕ, Διεπιστημονικές Σπουδές της ΕΕ, Διεθνείς Σχέσεις και Σπουδές Διπλωματίας της ΕΕ, Νομικές Σπουδές της ΕΕ,  Πολιτικές και Διοικητικές Σπουδές της ΕΕ.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€11,200,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Για κάθε δραστηριότητα εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες χρηματοδότησης.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

12/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

26/03/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:

www.llp.org.cy

[email protected]

Tηλ: +357 22 448888

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en

Ιστοσελίδα

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.362.01.0062.01.ENG

Άλλοι Σύνδεσμοι

Άλλοι Συνδέσμοι http://www.youth.org.cy
Άλλοι Συνδέσμοι http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.