ΚΛΕΙΣΤH

Trans-European transport network (2007-2013)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), αποσκοπεί στο να υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Trans-European transport network (2007-2013)

Κωδικός Αναγνώρισης

Trans-European Transport Network (TEN-T)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οικονομική ενίσχυση έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων μεταφορών. Προτεραιότητα 1 – Επιτάχυνση/ διευκόλυνση της εφαρμογής των έργων που εμπίπτουν στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα μεταφορών. Προτεραιότητα 2 – Μέτρα προώθησης της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στις υποδομές μεταφορών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι η προσέλκυση ώριμων και βιώσιμων έργων που να ανταποκρίνονται με στοχευμένο τρόπο στις προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών και η προετοιμασία για περαιτέρω πολιτική που να αντιμετωπίζει την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και τη μελλοντική ανάπτυξη του δικτύου TEN-T. Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να εμπίπτουν στα ακόλουθα πεδία:

  • Μελέτες σχετικά με την επιτάχυνση και διευκόλυνση της υλοποίησης έργων κοινού ενδιαφέροντος
  • Μέτρα προώθησης καινοτομίας και νέων τεχνολογιών για υποδομές μεταφορών και διευκολύνσεις που να συνεισφέρουν στην απεξάρτηση από τον άνθρακα ή τη μείωση περιβαλλοντικών κόστων γενικότερα.
  • Προώθηση της καινοτομίας και νέων τεχνολογιών για  υποδομές μεταφορών και διευκολύνσεις που να συνεισφέρουν επίσης σε μεταφορές νέας γενεάς για την ολοκληρωμένη διαχείριση της κυκλοφορίας και βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€70,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Μεταφορές

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

10/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

03/03/2015

Σημείο Επαφής EE

Innovation and Networks Excecutive Agency

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://inea.ec.europa.eu

Άλλοι Σύνδεσμοι

Links: http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t/apply_for_funding/follow_the_funding_process/2013_annual_programme_call.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.