ΚΛΕΙΣΤH

Key Action 3-Support for Policy Reforms


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας: Νεολαία. Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET 2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της Ε.Ε. 2020). Η αποκεντρωμένη δράση η ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Key Action 3-Support for Policy Reforms

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/S11/13

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Συνάντηση μεταξύ των νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή και την προώθηση της συζήτησης γύρω από τομείς που εστιάζονται στα θέματα και τις προτεραιότητες που τέθηκαν από τον Δoμημένο Διάλογο και από το ανανεωμένο πολιτικό πλαίσιο στον τομέα της νεολαίας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Έργα Δομημένου Διαλόγου μπορεί να λάβουν τη μορφή συναντήσεων, συνεδρίων, διαβουλεύσεων και εκδηλώσεων. Αυτά τα γεγονότα προωθούν την ενεργό συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη και την αλληλεπίδρασή τους με τους φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις. Οι δραστηριότητες καθοδηγούνται από νέους.

 Οι νέοι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις του προγράμματος, από την προετοιμασία μέχρι την παρακολούθηση.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€8,000,000 για το 2014 για την Κύπρο. Δράση ΚΑ3 Νεολαία: €79,446.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστο ποσό: 50.000ευρώ

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Νεολαία

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

12/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/04/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:

www.youth.org.cy

[email protected]

Τηλ: 22402644
 

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en

Ιστοσελίδα

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.362.01.0062.01.ENG

Άλλοι Σύνδεσμοι

http://www.llp.org.cy/
http://ec.europa.eu/erasmus-plus/

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.