ΚΛΕΙΣΤH

Transfer of business (2007-2013)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Transfer of business (2007-2013)

Κωδικός Αναγνώρισης

ACTION 118/G/ENT/CIP/13/E/NO1C06

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος για τη μεταφορά επιχειρήσεων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος για τη μεταφορά επιχειρήσεων.

Τα έργα που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να επικεντρωθούν σε ένα από τους πιο κάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Δημιουργία διευρωπαϊκών μοντέλων κατάρτισης για τους συμβούλους στη μεταφορά των επιχειρήσεων για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη / βελτίωση των δεξιοτήτων και των μεθόδων τους στην αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων των ψυχολογικών και συναισθηματικών θεμάτων), και την προσαρμογή τους σε διαφορετικά εθνικά πλαίσια

β) Ανάπτυξη προτύπων που σχετίζονται με τις πλατφόρμες αγοραστή-πωλητή για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από την πλατφόρμα

γ) Να προταθεί  ένα μοντέλο ενός αποτελεσματικού προγράμματος ευαισθητοποίησης για καλύτερο προγραμματισμό και προετοιμασία της μεταφοράς των επιχειρήσεων

δ) Να προτείνει μέτρα για τη βελτίωση και εναρμόνιση των μεθόδων συλλογής δεδομένων σχετικά με τη μεταφορά των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€700,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

70%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

05/03/2014

Σημείο Επαφής EE

Enterprise and Industry
[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.