ΚΛΕΙΣΤH

APPLICATIONS IN SATELLITE NAVIGATION-GALILEO 2014


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Περιγραφή Προγράμματος

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Η παρούσα προτεραιότητα αποσκοπεί στο να επιταχύνει την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των καινοτομιών που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις του μέλλοντος και να βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

APPLICATIONS IN SATELLITE NAVIGATION-GALILEO 2014

Κωδικός Αναγνώρισης

H2020-Galileo-2014-1

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): (1) GALILEO-1-2014: EGNSS applications, (2) GALILEO-3-2014: Releasing the potential of EGNSS applications through international cooperation, (3) GALILEO-4-2014: EGNSS awareness raising, capacity building and/or promotion activities, inside or outside of the European Union, (4) GALILEO-2-2014: Small and Medium Enterprise (SME) based EGNSS applications.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

GALILEO-1-2014: EGNSS applications

Οι προτάσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων εφαρμογών , με τις μελλοντικές εμπορικές επιπτώσεις .

Τύπος δράσης: Δράσεις καινοτομίας

 

GALILEO-3-2014: Releasing the potential of EGNSS applications through international cooperation

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα επιτρέψουν την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών σε διεθνές πλαίσιο και τα σχετικά πρότυπα με την υψηλή διεθνή απήχηση , εξασφαλίζοντας ότι οι υπηρεσίες EGNSS είναι γνωστές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλο τον κόσμο .

Τύπος δράσης: Δράσεις καινοτομίας

 

GALILEO-4-2014: EGNSS awareness raising, capacity building and/or promotion activities, inside or outside of the European Union

Οι προτάσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της ικανότητας, την αύξηση της ευαισθητοποίησης των λύσεων EGNSS , παρέχοντας ευκαιρίες δικτύωσης των κέντρων αριστείας και άλλων σχετικών φορέων και την επίτευξη μιας κρίσιμης μάζας επιτυχίας των εφαρμογών EGNSS, καθιστώντας το μια ελκυστική επιλογή για τους ιδιώτες επενδυτές στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως .

Τύπος δράσης: ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€38,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

70%-100%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

11/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

03/04/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]
 
http://www.research.org.cy/_metacanvas/catalog_ethnika_simeia_epafis_kyprou.pdf

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Άλλοι Σύνδεσμοι

Partner links: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
http://een.ec.europa.eu/services/going-international
https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi-pst
http://www.fitforhealth.eu/

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.