ΚΛΕΙΣΤH

Key Action 1-Learning mobility of Individuals


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας:Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία Αυτή η Βασική Δράση υποστηρίζει: (α) Την κινητικότητα των σπουδαστών και του προσωπικού: προσφέροντας ευκαιρίες στους σπουδαστές, εκπαιδευόμενους, νέους και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Key Action 1-Learning mobility of Individuals

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/S11/13

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Kοινές Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η δράση αυτή θα υποστηρίξει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • την παράδοση ενός προγράμματος JMD που αντιστοιχεί σε 60, 90 ή 120 ECTS, που θα διοργανώνεται μέσω μιας διεθνούς κοινοπραξίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή προσκεκλημένων μελετητών (επισκέπτες ομιλητές) για τη διδασκαλία, την κατάρτιση ή / και έρευνα.
  • τη χορήγηση υποτροφιών σε αριστούχους μαθητές ανά το παγκόσμιο για τη συμμετοχή τους σε ένα από αυτά τα προγράμματα JMD

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,305,300,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

H χορηγία για Κοινές Μεταπτυχιακές Σπουδές υπολογίζεται ως επιδότηση επί των διαχειριστικών τελών μιας σύμπραξης και κινητικότητας ακαδημαϊκού προσωπικού καθώς και  μεταβαλλόμενου αριθμού φοιτητικών υποτροφιών (μέγιστο 25000)

 

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κέντρα Κατάρτισης

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

12/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

27/03/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:

http://www.llp.org.cy

[email protected]

τηλ: 22448888

 

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en

 

Ιστοσελίδα

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.362.01.0062.01.ENG

Άλλοι Σύνδεσμοι

http://ec.europa.eu/erasmus-plus/
http://www.youth.org.cy

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.