ΚΛΕΙΣΤH

Key Action 1 - Learning mobility of Individuals


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας:Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία Αυτή η Βασική Δράση υποστηρίζει: (α) Την κινητικότητα των σπουδαστών και του προσωπικού: προσφέροντας ευκαιρίες στους σπουδαστές, εκπαιδευόμενους, νέους και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Key Action 1 - Learning mobility of Individuals

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/S11/13

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (όλα).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (όλα): Τα έργα κάτω από αυτή τη δράση προωθούν διακρατικές δραστηριότητες κινητικότητας που στοχεύουν στους εκπαιδευόμενους (σπουδαστές, μαθητευόμενους, νέους και εθελοντές), και στο προσωπικό (καθηγητές, δάσκαλοι, εκπαιδευτές, διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους , και στα άτομα που εργάζονται σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας). Επιπρόσθετα η δράση αυτή υποστηρίζει τις διεθνείς δραστηριότητες κινητικότητας από και προς χώρες εταίρους στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της νεολαίας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€8,000,000 για το 2014 για την Κύπρο. Δράση ΚΑ1 Εκπαίδευση/Κατάρτιση: €3,904,075 και Νεολαία: €1,825,207

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

700 EUR μηνιαίως (για φοιτητές)
70-140 EUR ημερησίως (για το προσωπικό)
24-96 EUR ημερησίως (για εκπαιδευόμενους VET)

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Νεολαία

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κέντρα Κατάρτισης

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

12/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

24/03/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:

www.llp.org.cy

[email protected]

τηλ: 22448888

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en

Ιστοσελίδα

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.362.01.0062.01.ENG

Άλλοι Σύνδεσμοι

Links http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://www.youth.org.cy

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.