ΚΛΕΙΣΤH

CALL FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Περιγραφή Προγράμματος

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Η παρούσα προτεραιότητα αποσκοπεί στο να επιταχύνει την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των καινοτομιών που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις του μέλλοντος και να βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

CALL FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS

Κωδικός Αναγνώρισης

H2020-EeB-2015

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): (1) EeB-05-2015: Innovative design tools for refurbishing of buildings at district level, (2) EeB-06-2015: Integrated solutions of thermal energy storage for building applications, (3) EeB-08-2015: Integrated approach to retrofitting of residential buildings, (4) EeB-07-2015: New tools and methodologies to reduce the gap between predicted and actual energy performances at the level of buildings and blocks of buildings.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

EeB-05-2015: Innovative design tools for refurbishing of buildings at district level
Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει να επικεντρωθούν στο σχεδιασμό κτιρίων και σε περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα γειτονικά συστήματα , όπως η θέρμανση / ψύξη συνοικιών και της αποκεντρωμένης παραγωγής θερμικής ενέργειας και άλλες αλληλεπιδράσεις με την περιοχή , δίνοντας προτεραιότητα στις τοπικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Τύπος δράσης: Δράσεις καινοτομίας

EeB-06-2015: Integrated solutions of thermal energy storage for building applications
Οι προτάσεις θα πρέπει να προτείνουν προηγμένες λύσεις για τη μείωση των θερμικών απωλειών, τη μείωση της πτώσης της πίεσης και τη βελτίωση της ανταλλαγής θερμότητας μεταξύ του υλικού και αποθήκευσης και μεταφοράς θερμότητας.
Τύπος δράσης: Δράσεις έρευνας και καινοτομίας

EeB-08-2015: Integrated approach to retrofitting of residential buildings
Πρέπει να αναπτυχθούν συστημικές προσεγγίσεις που να ενσωματώνουν τις πιο υποσχόμενες και οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες και υλικά. 
Τύπος δράσης: Δράσεις καινοτομίας

EeB-07-2015: New tools and methodologies to reduce the gap between predicted and actual energy performances at the level of buildings and blocks of buildings
Σε επίπεδο κτιρίου, η έρευνα ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€62,480,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

70%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Αλλες Υπηρεσίες
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/10/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

04/02/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]
 
http://www.research.org.cy/_metacanvas/catalog_ethnika_simeia_epafis_kyprou.pdf

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2015. ...

Άλλοι Σύνδεσμοι

Partner links https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
http://een.ec.europa.eu/services/going-international
https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi-pst
http://www.fitforhealth.eu/

Αναζητήσεις Συνεργατών

George Georgiou 22460238 [email protected]
George Georgiou 22460238 [email protected]
George Georgiou 22460238 [email protected]
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΙΑΤΗΡΑ Cyprus 00357 24400664 [email protected]

Για να μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις αναζητήσεις συνεργατών
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε. Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.