ΚΛΕΙΣΤH

Enterprise Europe Network


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Enterprise Europe Network

Κωδικός Αναγνώρισης

COS-WP2014-2-1 – COSME Enterprise Europe Network

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να καθιερωθεί το δίκτυο Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για την περίοδο 2015 έως 2020.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να καθιερωθεί το δίκτυο Ευρωπαϊκών  επιχειρήσεων για την περίοδο 2015 έως 2020.
Το δίκτυο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος COSME διευκολύνοντας την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ και παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιχειρήσεων και καινοτόμες υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Το Δίκτυο θα ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες στην Ενιαία Αγορά, αλλά και σε τρίτες χώρες.
Ταυτόχρονα, το Δίκτυο μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων  άλλων προγραμμάτων της ΕΕ που σχετίζονται με τις ΜΜΕ, όπως ο Ορίζοντας 2020 και να ενθαρρύνει τη συμβολή στην ανάπτυξη ενός ισχυρότερου συστήματος στήριξης των ΜΜΕ στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€336,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

40%-60%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/01/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/05/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Σωτήρης Σωτηρίου
Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
τηλ.: 22 867155
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Φαξ: 22 376493

Σημείο Επαφής EE

DG Enterprise and Industry
[email protected]
Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)
Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

George Georgiou [email protected]
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΙΑΤΗΡΑ Cyprus [email protected]

Για να μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις αναζητήσεις συνεργατών
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε.
Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.