ΚΛΕΙΣΤH

CALL FOR SPIRE - SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRIES


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Περιγραφή Προγράμματος

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Η παρούσα προτεραιότητα αποσκοπεί στο να επιταχύνει την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των καινοτομιών που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις του μέλλοντος και να βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

CALL FOR SPIRE - SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRIES

Κωδικός Αναγνώρισης

H2020-SPIRE-2015

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική):

 1. SPIRE-06-2015: Energy and resource management systems for improved efficiency in the process industries,
 2. SPIRE-08-2015: Solids handling for intensified process technology,
 3. SPIRE-05-2015: New adaptable catalytic reactor methodologies for Process Intensification, and
 4. SPIRE-07-2015: Recovery technologies for metals and other minerals.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

SPIRE-06-2015: Energy and resource management systems for improved efficiency in the process industries
Τα έργα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την υλοποίηση ενός μεγάλου φάσματος τεχνολογιών, που θα περιλαμβάνει μια ευρεία κλίμακα επιστημονικών κλάδων, όπως της  θεμελιώδους επιστήμης, και της μηχανικής και διαχείρισης της φυτικής παραγωγής. Η ένταξη σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης όλων αυτών των περιβαλλοντικών, ενεργειακών και οικονομικών παραγόντων είναι το κλειδί για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μεταποιητικών βιομηχανιών.
Τύπος δράσης: Δράσεις συντονισμού και υποστήριξης

SPIRE-08-2015: Solids handling for intensified process technology
Θα πρέπει να αναπτυχθούν μέθοδοι για το χειρισμό των στερεών σε μονάδες συνεχούς παραγωγής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη σμίκρυνση των επί του παρόντος διαθέσιμων συσκευών ή - σε μεγάλο βαθμό - με εντελώς νέες προσεγγίσεις για την επεξεργασία των στερεών. Τα έργα θα πρέπει να εφαρμόζουν μια ολιστική προσέγγιση για τις σχετικές διαδικασίες στις οποίες τα στερεά είναι ένα εγγενές μέρος.
Τύπος δράσης: Δράσεις καινοτομίας

SPIRE-05-2015: New adaptable catalytic reactor methodologies for Process Intensification
Τα έργα θα πρέπει να αναπτύξουν νέες ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€75,170,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

70%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Αλλες Υπηρεσίες
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/10/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

04/02/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]
 
Κατάλογος Εθνικών Σημείων Επαφής Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας: http://www.research.org.cy/_metacanvas/catalog_ethnika_simeia_epafis_kyprou.pdf

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spire-2015. ...

Άλλοι Σύνδεσμοι

Partner links https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
http://een.ec.europa.eu/services/going-international
https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi-pst
http://www.fitforhealth.eu/

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.