Συναντήσεις Κυπριακών Χρηματοοικονομικών Φορέων με Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

( 22.06.2017 )
Πιο κάτω μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση τύπου που αφορά τις συναντήσεις που έγιναν στα γραφεία της ΓΔ ΕΠΣΑ στις 19-20 Ιουνίου 2017 για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που λειτουργούν κάτω από τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ


Download Press release EIF_EIB Mission_19 -20 June 2017_.docx

Welcome to the Information Portal for European and other Funding Programs


Contact us


Tel: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter