Ανταγωνιστικά Προγράμματα EE - "One Stop Shop"

( 25.06.2017 )


Πιο κάτω μπορείτε να δείτε επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαικών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης προς την εφημερίδα "Φιλελεύθερος" σχετικά με τη λειτουργία της "Πύλης Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων", ως υπηρεσία "one stop shop". 

Welcome to the Information Portal for European and other Funding Programs


Contact us


Tel: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter