Ημερίδα Ενημέρωσης την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 αναφορικά με την 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020

( 22.02.2017 )
Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης διοργανώνει σε συνεργασία με την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος, Ημερίδα Ενημέρωσης την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (ισόγειο) του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με την 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020.


Σκοπός της Ημερίδας Ενημέρωσης είναι να ενημερώσει τους κύπριους δυνητικούς δικαιούχους του Προγράμματος αναφορικά με τη συγκεκριμένη πρόσκληση. Το προσχέδιο της ημερήσιας διάταξης της Ημερίδας Ενημέρωσης στο Παράρτημα ΙΙ. Download Agenda for Info Event 2nd call 220217-Παράρτημα ΙΙ.docx


Παρακαλείστε όπως δηλώσετε συμμετοχή  στο έντυπο συμμετοχής που είναι στο Παράρτημα ΙΙΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση asofroniou@papd.mof.gov.cy μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2017 το  αργότερο. Download Δήλωση Συμμετοχής Info Day 2nd call 22022017-Παράρτημα ΙΙΙ.docx


Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις χρειαστείτε αναφορικά με το πιο πάνω θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε με τις λειτουργούς της ΓΔ ΕΠΣΑ κα. Λίτσα Κάστανου στο 22602890 και κα. Μαριλένα Αγιομαμίτου στο 22602870.

Download Le-Med 2nd call inv 220217.pdf

Download 2nd call Κατάλογος Αποδεκτών-Παράρτημα Ι.docx

Welcome to the Information Portal for European and other Funding Programs


Contact us


Tel: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter