Πρόγραμμα ERASMUS+ Ημερίδα για υποβολή αιτήσεων ΛΕΜΕΣΟΣ

( 11.01.2017 )


Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης διοργανώνει ημερίδα για παροχή οδηγιών και πληροφοριών σχετικά με τη συμπλήρωση των αιτήσεων που αφορούν τη Σχολική Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1 του Προγράμματος Erasmus+.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό, 11 Ιανουαρίου 2017 στο Cyprus International Institute of Management μεταξύ των ωρών 15:30-18:30.

Στόχος της ημερίδας είναι να δοθούν πληροφορίες για τις επιλέξιμες δραστηριότητες της κάθε δράσης, οδηγίες για τη συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς επίσης και οδηγίες για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Επίσης θα δοθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ερωτήσεις και να συζητήσουν με τους Λειτουργούς του ΙΔΕΠ για θέματα συμπλήρωσης και υποβολής των αιτήσεων.

Δήλωση συμμετοχής
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά. Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2017. Δήλωση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες: Ημερίδα Erasmus ΛΕΜΕΣΟΣ

Welcome to the Information Portal for European and other Funding Programs


Contact us


Tel: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter