Ημ. Δημοσίευσης: 29/06/2017

Ανταγωνιστικά Προγράμματα EE - "One Stop Shop"

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαικών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης προς την εφημερίδα "Φιλελεύθερος" σχετικά με τη λειτουργία της "Πύλης Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων", ως υπηρεσία "one stop shop". × Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.