Ανταγωνιστικά Προγράμματα EE - "One Stop Shop"

( 25.06.2017 )


Πιο κάτω μπορείτε να δείτε επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαικών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης προς την εφημερίδα "Φιλελεύθερος" σχετικά με τη λειτουργία της "Πύλης Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων", ως υπηρεσία "one stop shop". 

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter