ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ


Περίληψη

Το πρόγραμμα θα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα Δικαιοσύνη αποτελεί συνέχεια των προγραμμάτων Αστική Δικαιοσύνη, Ποινική Δικαιοσύνη και πρόληψη της τοξικομανίας και προγράμματα πληροφόρησης (Civil Justice, Criminal Justice and Drug Prevention and Information Programmes).

Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του προγράμματος Δικαιοσύνη  είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Θα προωθήσει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, θα βοηθήσει στην εκπαίδευση των δικαστών, των εισαγγελέων και άλλων νομικών επαγγελματιών, και θα στηρίξει τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Η νομοθεσία της Ένωσης για τον τομέα του αστικού και ποινικού δικαίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, από το συμβατικό δίκαιο και αφερεγγυότητα σε δικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των θυμάτων. Το Πρόγραμμα Δικαιοσύνη θα ενισχύσει την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή τους, και θα εξασφαλίσει πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €378,000,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 5%-35% ανάλογα με ειδικούς στόχους

Θεματικές Κατηγορίες: 

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι: 

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Κερδοσκοπικοί οργανισμοί και φορείς θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μόνο σε συνδυασμό με μη κερδοσκοπικούς ή δημόσιους οργανισμούς

Εθνικά Σημεία Επαφής

Χριστίνα Ναζίρη

Διοικητικός Λειτουργός

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Τηλ.  +357 22805925

Φαξ. +357 22518356

Email: cnaziri@mjpo.gov.cy

 

Υποπρογράµµατα
Προσκλήσεις

Προσκλήσεις Προγράμματος/Σχεδίου

        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 6   
Back to Previous Page Ghosted
2
Next Page


Κωδικός: 2902


Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2014


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί να συγχρηματοδοτήσει διεθνικά σχέδια που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των παιδιών σε σχέση με τα ...
Κωδικός: 2901


Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/01/2015


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στο να συγχρηματοδοτήσει διεθνικά ή εθνικά προγράμματα με στόχο τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής ...
Κωδικός: 2754


Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/08/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2015


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει διακρατικά Έργα σύμφωνα με τον ειδικό στόχο που έχει τεθεί για την ...
Κωδικός: 2914


Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/11/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/02/2015


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί , πρώτον, στο να συγχρηματοδοτήσει διεθνικά σχέδια που υποστηρίζουν τα θύματα της βίας , σύμφωνα με ...        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 6   
Back to Previous Page Ghosted
2
Next Page

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter