ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


Περίληψη

Το πρόγραμμα θα παρέχει οικονομική στήριξη για τη συνεργασία με την αστυνομία, την ανταλλαγή και την πρόσβαση σε πληροφορίες, την πρόληψη της εγκληματικότητας και την καταπολέμηση του διασυνοριακού καθώς επίσης και του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων και της τρομοκρατίας, της προστασίας των ανθρώπων και των υποδομών ζωτικής σημασίας από διάφορα περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την κρίση λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές πολιτικές της Ένωσης (στρατηγικές, προγράμματα και σχέδια δράσης), τη νομοθεσία, τις πρακτικές συνεργασίας και τις αξιολογήσεις απειλών και κινδύνων.

Περιγραφή Προγράμματος

Λεπτομερής περιγραφή παρατίθεται στην αγγλική εκδοχή της ιστοσελίδας.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €1,004,000,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 90%

Θεματικές Κατηγορίες: 

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι: 

  • Κεντρική Κυβέρνηση

Σημείο Επαφής EE

Home Affairs

home-access-documents@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα πρόσκλησης

http://ec.europa. ...
Υποπρογράµµατα
Προσκλήσεις

Προσκλήσεις Προγράμματος/Σχεδίου

        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 12   
Back to Previous Page Ghosted
2 3
Next Page


Κωδικός: 2461


Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2014


Στοχευμένη πρόσκληση για διασυνοριακή συνεργασία όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.
Κωδικός: 2904


Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/11/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/01/2015


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων σε σχέση με την επιβολή του νόμου και της ανταλλαγής πληροφοριών .
Κωδικός: 2903


Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/11/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2015


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και της παιδικής ...
Κωδικός: 2919


Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/11/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/01/2015


H παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στην τρομοκρατία και στο βίαιο ...        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 12   
Back to Previous Page Ghosted
2 3
Next Page

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter