ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Περίληψη

Το Πρόγραμμα Υγεία για Ανάπτυξη είναι η τρίτη δράση της Ένωσης που υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος είναι να συμπληρώνει, να στηρίζει και να προσθέτει αξία στις πολιτικές των  κρατών μελών που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας των πολιτών της Ένωσης και στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, προάγοντας την καλή υγεία,  ενθαρρύνοντας την καινοτομία στον τομέα της υγείας, αυξάνοντας τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και προστατεύοντας τους πολίτες της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει 4 βασικούς στόχους :

  1. Προαγωγή της υγείας, πρόληψη των νόσων και διαμόρφωση συνθηκών κατάλληλων για υγιεινούς τρόπους ζωής, με βάση την αρχή "η υγεία σε όλες τις πολιτικές"
  2. Προστασία των πολιτών της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας
  3. Συμβολή σε καινοτόμα, αποδοτικά και βιώσιμα συστήματα υγείας
  4. Διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της Ένωσης σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη.
Συνολικός Προϋπολογισμός: €449,394,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 50%-80%

Θεματικές Κατηγορίες: 

  • Υγεία

Δικαιούχοι: 

  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Εθνικά Σημεία Επαφής

κα Έλενα Μακρυγιώργη

Διοικητικός Λειτουργός

Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Υπουργείο Υγείας

Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17

1448 Λευκωσία

Τηλ: +357 22 605385

Φαξ: +357 22 605527

E-mail: emakrigiorgi@moh.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

DG Health and Consumers

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/about_us/contact_en.htm

Consumers, Health and Food Executive Agency:
http://ec.europa.eu/eahc/contacts/contacts.html

Ιστοσελίδα πρόσκλησης

https://ec.europa.eu/health/programme/policy_en
Υποπρογράµµατα
Προσκλήσεις

Προσκλήσεις Προγράμματος/Σχεδίου

        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 10   
Back to Previous Page Ghosted
2 3
Next Page


Κωδικός: 2714


Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2014


Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 στοχεύει στη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς στη λειτουργία μη κυβερνητικών φορέων (επιχορηγήσεις ...
Κωδικός: 2715


Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2014


Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων στη βάση τριών θεματικών προτεραιοτήτων, ως εξής: Προαγωγή της Υγείας, πρόληψη ασθενειών και ...
Κωδικός: 3052


Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/06/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015


Κάτω  από την παρούσα πρόσκληση, γίνονται δεκτές προτάσεις που εμπίπτουν στα πιο κάτω θέματα:   Topic: PJ-01-2015: Gathering knowledge and ...
Κωδικός: 3350


Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/10/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/11/2015


Η ΕΕ αντιμετωπίζει σήμερα μια πολύ μεγάλη εισροή προσφύγων και άλλων μεταναστών. Ως απάντηση στο γεγονός αυτό, οι επιχορηγήσεις των έργων κάτω από ...        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 10   
Back to Previous Page Ghosted
2 3
Next Page

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter