ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.


Ιστοσελίδα

http://www.moec.gov.cy/Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (1 αποτελέσματα)


Πρόγραμμα Ετήσιων Επιχορηγήσεων Φυσικών Προσώπων

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2428 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/11/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2014

Μέσω του εν λόγω προγράμματος επιχορηγούνται σε ετήσια βάση φυσικά πρόσωπα για τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές εκδηλώσεις/προγράμματα/δραστηριότητες.


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.