ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.


Ιστοσελίδα

http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocumentΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (3 αποτελέσματα)


Σχέδιο Αγοράς κατοικίας/διαμερίσματος

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 2652 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/1982

Το Σχέδιο αφορά την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες για αγορά κατοικίας/διαμερίσματος. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι αιτητές δεν πρέπει να είναι κάτοχοι άλλης ιδιόκτητης οικίας.

Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου για εκτοπισθέντες

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 2656 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/1983

Το Σχέδιο αφορά την επιδότηση ενοικίου σε εκτοπισθέντες για ενοικίαση κατοικίας/διαμερίσματος. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι αιτητές δεν πρέπει να είναι κάτοχοι άλλης ιδιόκτητης οικίας.

Σχέδιο ανέγερσης κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο - για εκτοπισθέντες

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 2655 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/1976

Το Σχέδιο αφορά την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες για ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.