ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.


Ιστοσελίδα πρόσκλησης

http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocumentΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (3 αποτελέσματα)


Σχέδιο Αγοράς κατοικίας/διαμερίσματος

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 2652 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/1982

Το Σχέδιο αφορά την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες για αγορά κατοικίας/διαμερίσματος. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι αιτητές δεν πρέπει να είναι κάτοχοι άλλης ιδιόκτητης οικίας.

Σχέδιο ανέγερσης κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 2655 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/1976

Το Σχέδιο αφορά την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες για ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου για εκτοπισθέντες

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 2656 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/1983

Το Σχέδιο αφορά την επιδότηση ενοικίου σε εκτοπισθέντες για ενοικίαση κατοικίας/διαμερίσματος. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι αιτητές δεν πρέπει να είναι κάτοχοι άλλης ιδιόκτητης οικίας.


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.