ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.


Ιστοσελίδα

http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocumentΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (2 αποτελέσματα)


Σχέδιο Επιχορηγήσεων Διατηρητέων Οικοδομών

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 2609 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/1987

Το Σχέδιο παρέχει απευθείας χορηγία στον ιδιοκτήτη για την ολοκληρωμένη συντήρηση της διατηρητέας του οικοδομής. Η έγκριση της χορηγίας εξασφαλίζεται κατά κανόνα πριν από την έναρξη των εργασιών ή κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης μιας διατηρητέας οικοδομής, νοουμένου ότι έχουν ήδη ...

Σχέδιο παροχής Επιχορηγήσεων του κόστους ανέγερσης/επιδιόρθωσης οικοδομών σε περίπτωση που αυτές επηρεάζονται από όρους που απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένων παραδοσιακών υλικών.

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 2646 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2008

Το παρόν Σχέδιο Επιχορηγήσεων στοχεύει στην εφάπαξ επιχορήγηση των ιδιοκτητών οικοδομών σε ιστορικές/παραδοσιακές περιοχές, είτε για ανέγερση είτε για επιδιόρθωσή τους, σε περίπτωση που επηρεάζονται από όρους (όροι που επιβλήθηκαν κατά την έκδοση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας) που απαιτούν τη ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.