ΑΝΟΙΓΕΙ σε 51 μέρες

Support to Presidency conferences


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές ...

Τίτλος πρόσκλησης/προκήρυξης

Support to Presidency conferences

Κωδικός Αναγνώρισης

N/A

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Θα δοθούν επιχορηγήσεις στη Βουλγαρική και την Αυστριακή Προεδρία για τη διοργάνωση διασκέψεων και συνεδριάσεων των Γενικών Διευθυντών για θέματα πολιτικής προτεραιότητας, καθώς και συναφών δραστηριοτήτων τους για την εκμετάλλευση των έργων και των αποτελεσμάτων τους.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Λεπτομερής περιγραφή παρατίθεται στην αγγλική εκδοχή της ιστοσελίδας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€200.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

15/03/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

MEDIA Sub-programme 
Γιάννα Αμερικάνου
Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος
Τηλ.: 357 22463112

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα πρόσκλησης

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/c-2017-6002_en.pdf

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.