ΚΛΕΙΣΤH

FET FLAGSHIPS – TACKLING GRAND INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY CHALLENGES / FET Flagship on Quantum Technologies


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Περιγραφή Προγράμματος

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Η προτεραιότητα «Επιστήμη Αριστείας» αποσκοπεί στην ενίσχυση και επέκταση της αριστείας της επιστημονικής βάσης της Ένωσης και στην εδραίωση του ΕΧΕ προκειμένου το σύστημα έρευνας και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

FET FLAGSHIPS – TACKLING GRAND INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY CHALLENGES / FET Flagship on Quantum Technologies

Κωδικός Αναγνώρισης

H2020-FETFLAG-2018-2020 (Topic ID: FETFLAG-03-2018)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι πρωτοβουλίες FET αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι οποίες αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή του "παιχνιδιού" στην οικονομία και την κοινωνία, ωφελώντας τους ευρωπαίους πολίτες και ανοίγοντας το δρόμο για παγκόσμια ηγετική θέση στον τεχνολογικό και βιομηχανικό τομέα. Λόγω της φιλοδοξίας τους, της κλίμακας τους και του διεπιστημονικού χαρακτήρα τους, οι πρωτοβουλίες FET μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσω μακροπρόθεσμης και βιώσιμης προσπάθειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας την ερευνητική συνεργασία σε όλους τους ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς τομείς και σε όλα τα εθνικά ερευνητικά προγράμματα και κινητοποιώντας τους καλύτερους ερευνητές της Ευρώπης γύρω από έναν φιλόδοξο οδικό χάρτη Ε & Α.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€132.000.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

100%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

31/10/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/02/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]
http://www.research.org.cy/el/horizon-2020/how-we-can-help-you 

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-03-2018. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.