ΠρόσκλησηΣχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis" για κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων για Ιδιωτική Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό

ΑΝΟΙΚΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis" για κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων για Ιδιωτική Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Το Σχέδιο προβλέπει ενισχύσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων για ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην Ενιαία Αγορά (εκτός Κύπρου) και τις Τρίτες Χώρες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 1/1/2018 – 31/12/2018

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στα πλαίσια των προσπαθειών του για περαιτέρω προβολή και προώθηση των βιομηχανικών προϊόντων και επιμόρφωση των κυπριακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή/και εμπορία βιομηχανικών προϊόντων για τις συνθήκες εμπορίας στις ξένες αγορές, παραχωρεί ενισχύσεις έναντι του κόστους ιδιωτικής συμμετοχής, σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ενιαία Αγορά (εκτός Κύπρου) και στις Τρίτες Χώρες. Η ενίσχυση καλύπτει:

 

  1. 50% για το ενοίκιο χώρου (μέχρι 15 τμ. για κανονικά και 50 τμ. για ογκώδη εκθέματα), την κατασκευή περιπτέρου και εξοπλισμό περιπτέρου και την αποστολή, εκτελώνιση και επιστροφή εκθεμάτων. Το ανώτατο ποσό χορηγίας ανέρχεται στις €3.050 για μη ογκώδη εκθέματα και €7.350 για ογκώδη εκθέματα.

 

  1. μέχρι €700 ανά έκθεση για το κόστος διαφημιστικού υλικού (posters, banners,  brochures, leaflets) ή/ και κάλυψη κόστους ενοικίασης τηλεόρασης και dvd.

 

Οι επιχειρήσεις δύνανται να τύχουν της προβλεπόμενης ενίσχυσης για την ιδιωτική συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην Ενιαία Αγορά (εκτός Κύπρου) και Τρίτες Χώρες, νοουμένου ότι έχουν υποβάλει εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται ετησίως με σχετική προκήρυξη (περί το Σεπτέμβριο κάθε έτους), στον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αίτηση συμμετοχής και τύχουν της απαιτούμενης έγκρισης. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €150,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

50% των επιλέξιμων δαπανών

Θεματικές Κατηγορίες: 

Βιομηχανία
Εμπόριο
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι:

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης (με βάση το σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE, Aνάθ. 2, της ΕΕ) ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2017Εθνικό Σημείο Επαφής:

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού (ΥπΕΕΒΤ)

Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων 

Δρ. Εύη Σαββίδου

Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας

Τηλ.: +357 22 867167

Φαξ: +357 22 304924

Email: evsavvidou@mcit.gov.cy

 

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/C05EFDC77EB40EAFC225819B003B0BB5?OpenDocumentΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter