ΚΛΕΙΣΤH

Operating grants - Structural support for European think tanks and for civil society organisations at European level


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής: να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Operating grants - Structural support for European think tanks and for civil society organisations at European level

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA-33/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι:
• η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία, τις κοινές αξίες και τον σκοπό της Ένωσης, ήτοι να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της, μέσα από την ανάπτυξη ζωηρού διαλόγου, προβληματισμού και δικτύων (σκέλος 1),
• η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και τα κοινά σε επίπεδο Ένωσης, μέσα από την ενίσχυση της κατανόησης των πολιτών όσον αφορά τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής της Ένωσης και την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική δέσμευση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης (σκέλος 2).

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ειδικές προτεραιότητες για την «Ευρωπαϊκή μνήμη» (Σκέλος 1)
1. Εκδηλώσεις μνήμης για μείζονα ιστορικά σημεία καμπής στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία
2. Κοινωνία των πολιτών και συμμετοχή στα κοινά υπό ολοκληρωτικά καθεστώτα
3. Αντισημιτισμός, αθιγγανοφοβία, ξενοφοβία, ομοφοβία και άλλες μορφές μισαλλοδοξίας: αποκομίζοντας διδάγματα για το σήμερα
4. Δημοκρατική μετάβαση και προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Ειδικές προτεραιότητες για τη «Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά» (Σκέλος 2)
1. Συζητώντας το μέλλον της Ευρώπης και αμφισβητώντας τον ευρωσκεπτικισμό
2. Προώθηση της αλληλεγγύης σε καιρούς κρίσης
3. Καλλιέργεια του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης και καταπολέμηση του στιγματισμού των μεταναστών και των μειονοτικών ομάδων.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€6,8 εκατομμύρια: 1,2 εκατομμύρια ευρώ για το σκέλος 1 και 5,6 εκατομμύρια ευρώ για το σκέλος 2

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

70%-90%

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/09/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

18/10/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου
Διεύθυνση: Λεωφ. Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία
Κος Παναγιώτης Κρασιάς - Λειτουργός Γραφείου Ευρώπη για τους Πολίτες
Τηλ.: +357 22 463 106
Email: [email protected]
Ιστοσελίδα: http://www.cyso.org.cy/europe4citizens/
Facebook: https://www.facebook.com/europe4citizenscyprus/

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/node/2067_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.