ΠρόσκλησηEstablishment of the Copernicus Caroline Herschel Framework Partnership Agreement

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του ετήσιου προγράμματος εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Annual Grant Programmes) είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι προτεραιότητες που καλύπτονται ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: Establishment of the Copernicus Caroline Herschel Framework Partnership Agreement

Κωδικός Αναγνώρισης: 275/G/GRO/COPE/17/10042

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η καθιέρωση μιας εταιρικής σχέσης πλαισίου μεταξύ της Επιτροπής και των συμμετεχόντων κρατών του Copernicus για τη χρηματοδότηση δράσεων που θα προωθούν την:
- Χρήση των δεδομένων και πληροφοριών του Copernicus (πρόσληψη χρηστών)
- Ανάπτυξη μιας αγοράς που θα είναι εμπορικά ικανή να εκμεταλλεύεται τα δεδομένα και τις πληροφορίες του Copernicus (επιχειρηματικές λύσεις και καινοτόμες εφαρμογές)

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Παρατίθεται στα Αγγλικά.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1.000.000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

85%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
Πληροφορική

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Επιμελητήρια
Κέντρα Κατάρτισης
Κεντρική Κυβέρνηση
Κοινοβουλευτικά Σώματα
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Διεθνείς Οργανισμοί
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2017Σημείο Επαφής EE:

GROW-I3@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9233&lang=en

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter