ΠρόσκλησηPilot Project: Application of Web Accessibility Requirements in Web-authoring Tools and Platforms by Default

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος των προπαρασκευαστικών δράσεων είναι η προετοιμασία μελλοντικών δράσεων της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής. 

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: Pilot Project: Application of Web Accessibility Requirements in Web-authoring Tools and Platforms by Default

Κωδικός Αναγνώρισης: PPWA-2017-AG

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Ο γενικός στόχος αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει άμεσα τη θέσπιση των σχετικών απαιτήσεων προσβασιμότητας του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 v1.1.2 χορηγώντας επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή άλλες μη κερδοσκοπικές ομάδες που είναι πρόθυμες να ενσωματώσουν ρυθμίσεις που θα εγγυηθούν την κάλυψη των απαιτήσεων του ευρωπαϊκού προτύπου την προεπιλεγμένη επιλογή για τα εργαλεία ή τις πλατφόρμες τους.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Παρατίθεται στα Αγγλικά.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €600.000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

50%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Επιμελητήρια
Κέντρα Κατάρτισης
Κεντρική Κυβέρνηση
Κοινοβουλευτικά Σώματα
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/08/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2017Σημείο Επαφής EE:

CNECT-G3@ec.europa.eu

 

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/pppa/topics/ppwa-2017-ag. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter