ΠρόσκλησηEstablishment of 4-years framework partnership agreements to support EU-level networks active in the areas of social inclusion and poverty reduction or microfinance and social enterprise finance & Operating grants for 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: Establishment of 4-years framework partnership agreements to support EU-level networks active in the areas of social inclusion and poverty reduction or microfinance and social enterprise finance & Operating grants for 2018

Κωδικός Αναγνώρισης: VP/2017/015

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Στόχος της πρόσκλησης είναι να προωθηθεί και να δημιουργηθεί το έδαφος για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών πρωτοβουλιών στους τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα EaSI. Οι υποβληθείσες προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: 1) τετραετές στρατηγικό σχέδιο που περιλαμβάνει επισκόπηση του τετραετούς προϋπολογισμού το οποίο θα περιγράφει το εκτιμώμενο κόστος που απαιτείται για την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου 2018-2021 και 2) το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2018, μαζί με τον αντίστοιχο λεπτομερή προϋπολογισμό. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Παρατίθεται στα Αγγλικά 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €Ο συνολικός προϋπολογισμός που προορίζεται για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ σχετικά με τις επιχορηγήσεις λειτουργίας στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκτιμάται σε:9,000,000 ευρώ για τομέα 1 και 1,500,000 ευρώ για τομέα 2. Η αιτούμενη επιχορήγηση από την ΕΕ πρέπει ενδεικτικά να είναι:μεταξύ 100,000 και 1,000,000 ευρώ, για τον τομέα 1 ,μεταξύ 100,000 και 600,000 ευρώ, για τομέα 2.Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην διανείμει όλα τα διαθέσιμα κεφάλαια

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

80%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Απασχόληση
Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι:

Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/07/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2017Εθνικό Σημείο Επαφής:

Αντρέας Δημοσθένους
Λειτουργός Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βύρωνος 7
1463 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22401865
Φαξ.: +357 22670993
Email: ademosthenous@dl.mlsi.gov.cy

Σημείο Επαφής EE:

EMPL-VP-2017-015@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=520&furtherCalls=yes

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter