ΠρόσκλησηTV Programming

ΑΝΟΙΚΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Όνομα Υποπρογράμματος: ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Λεπτομέρειες για το Υποπρόγραμμα

Πρόσκληση: TV Programming

Κωδικός Αναγνώρισης: EACEA 21/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Ο στόχος είναι να δοκιμαστεί η προστιθέμενη αξία του υποτιτλισμού στην ηλεκτρονική κυκλοφορία και την προβολή του ευρωπαϊκού πολιτιστικού προγραμματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, η προπαρασκευαστική δράση θα πρέπει να υποστηρίξει την παροχή διαδικτυακού πολιτιστικού περιεχομένου σε διάφορα ευρωπαϊκά εδάφη μέσω 1-3 έργων τουλάχιστον 300 ωρών και να αξιολογήσει τον αντίκτυπο αυτής της διάταξης.

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Παρατίθεται στην αγγλική. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €N/A

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

Για θεατρικά έργα και κινούμενα σχέδια, η χορηγούμενη χρηματοδοτική συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ ή το 12,50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι χαμηλότερο. 
Μπορεί να ζητηθεί μέγιστο ποσό 1 εκατομμυρίου ευρώ ή 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους, ανάλογα με το ποιο από αυτά τα δύο ποσά είναι το χαμηλότερο, μόνο για τους πρώτους κύκλους δραματικών σειρών (οι οποίοι είναι συμπαραγωγή εταιρειών από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και αποτελούνται από 6 τουλάχιστον επεισόδια συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παραγωγής ύψους τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων ευρώ).
Για δημιουργικά ντοκιμαντέρ, η χορηγούμενη χρηματοδοτική συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ ή το 20 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι χαμηλότερο.

Θεματικές Κατηγορίες: 

Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κεντρική Κυβέρνηση
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Διεθνείς Οργανισμοί
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2017


Εθνικό Σημείο Επαφής:

Ιστοσελίδα: www.creativeeuropecyprus.eu 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@creativeeuropecyprus.eu
                                         
Προϊστάμενος
Nenad Bogdanovic – Εκτελεστικός Διευθυντής Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου
τηλ: +357 22463145
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: nenad@creativeeuropecyprus.eu , n.bogdanovic@cyso.org.cy
 
Υποπρόγραμμα Οπτικοακουστικός Τομέας
Γιάννα Αμερικάνου,
Λεωφόρος 27 Ιφιγενείας, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία
τηλ: +357 22463105
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: media@creativeeuropecyprus.eu
 
 

 

 

 

Σημείο Επαφής EE:

Questions and requests for clarification may be sent to: CNECT-I3@ec.europa.eu
Questions will be gathered and published anonymously in the FAQs section on: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-proposals/all

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://www.creativeeuropeuk.eu/funding-opportunities/tv-programming

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter