ΠρόσκλησηTV Programming

ΑΝΟΙΚΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Όνομα Υποπρογράμματος: ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Λεπτομέρειες για το Υποπρόγραμμα

Πρόσκληση: TV Programming

Κωδικός Αναγνώρισης: EACEA 21/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩN / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ:

Λήξη 1ου σταδίου - 16 Νοεμβρίου 2017 στις 12:00

Λήξη 2ου σταδίου - 24  Μαΐου 2018

Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει στήριξη για: 
• την ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, ειδικά ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων σε τομείς όπως η μυθοπλασία, τα ντοκιμαντέρ, οι παιδικές ταινίες και οι ταινίες κινουμένων σχεδίων, καθώς και διαδραστικών έργων, όπως παιχνίδια βίντεο και πολυμέσα, με ενισχυμένη δυνατότητα διασυνοριακής κυκλοφορίας
• δραστηριότητες για την υποστήριξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, ειδικά ανεξάρτητων επιχειρήσεων παραγωγής, με στόχο τη διευκόλυνση των ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών οπτικοακουστικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών έργων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Δραματικές ταινίες (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 90 λεπτών, προοριζόμενες πρωτίστως για την τηλεόραση. Οι συνέχειες ή ο δεύτερος και ο τρίτος κύκλος από υφιστάμενες δραματικές σειρές μπορούν να επιλεγούν για χρηματοδότηση.

Κινούμενα σχέδια (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 24 λεπτών, προοριζόμενα πρωτίστως για την τηλεόραση. Οι συνέχειες ή ο δεύτερος, ο τρίτος κύκλος και οι επιπλέον κύκλοι από υφιστάμενα κινούμενα σχέδια δεν μπορούν να επιλεγούν για χρηματοδότηση.

Δημιουργικά ντοκιμαντέρ (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 50 λεπτών, προοριζόμενα πρωτίστως για την τηλεόραση. Οι συνέχειες, ο δεύτερος, ο τρίτος κύκλος και οι επιπλέον κύκλοι από υφιστάμενα δημιουργικά ντοκιμαντέρ δεν μπορούν να επιλεγούν για χρηματοδότηση.

Η παραγωγή του έργου έγινε με σημαντική συμμετοχή επαγγελματιών που είναι υπήκοοι ή/και κάτοικοι χωρών που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA. 
Το έργο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο την πρώτη ημέρα της βασικής φωτογράφισης (ή στην αρχή της δημιουργίας των κινουμένων σχεδίων για τα έργα κινουμένων σχεδίων).

Στο έργο πρέπει να συμμετέχουν τρεις τουλάχιστον τηλεοπτικοί φορείς από τρεις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA. 

Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης που χορηγούνται στους τηλεοπτικούς φορείς που συμμετέχουν στην παραγωγή πρέπει να επιστρέφουν στον παραγωγό ύστερα από μέγιστη περίοδο άδειας:
- επτά ετών εάν η συμμετοχή του τηλεοπτικού φορέα έχει τη μορφή προπώλησης
- δέκα ετών εάν η συμμετοχή του τηλεοπτικού φορέα έχει επίσης τη μορφή συμπαραγωγής.

Η συμμετοχή του τηλεοπτικού φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της συνολικής χρηματοδότησης της παραγωγής.

Τουλάχιστον το 50% του συνολικού προβλεπόμενου προϋπολογισμού της παραγωγής πρέπει να προέρχεται από χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA.

Η χρηματοδότηση τουλάχιστον 50% του συνολικού προβλεπόμενου προϋπολογισμού της παραγωγής πρέπει να τελεί υπό την εγγύηση πηγών χρηματοδότησης τρίτων μερών (είτε μέσω άμεσης χρηματοδότησης είτε μέσω της προπληρωμής των δικαιωμάτων).

Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης των έργων είναι 30 μήνες ή 42 μήνες, αν πρόκειται για σειρές.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €12,500,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

Για θεατρικά έργα και κινούμενα σχέδια, η χορηγούμενη χρηματοδοτική συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ ή το 12,50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι χαμηλότερο. 

Μόνο για την πρώτη και δεύτερη σεζόν Δραματικών Σειρών (οι οποίες αποτελούν συμπαραγωγές εταιρειών παραγωγής από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο υπό-πρόγραμμα MEDIA, και που αποτελούνται από τουλάχιστον 6 επεισόδια με συνολικό προϋπολογισμό παραγωγής τουλάχιστον 10 εκατ.€), το μέγιστο ποσό του 1 εκατ. Ευρώ ή του 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, όποιο από τα δύο είναι χαμηλότερο, μπορεί να ζητηθεί.

Για δημιουργικά ντοκιμαντέρ, η χορηγούμενη χρηματοδοτική συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ ή το 20 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι χαμηλότερο.

Θεματικές Κατηγορίες: 

Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κεντρική Κυβέρνηση
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Διεθνείς Οργανισμοί
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2018Εθνικό Σημείο Επαφής:

Ιστοσελίδα: www.creativeeuropecyprus.eu 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@creativeeuropecyprus.eu
                                         
Προϊστάμενος
Nenad Bogdanovic – Εκτελεστικός Διευθυντής Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου
τηλ: +357 22463145
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: nenad@creativeeuropecyprus.eu , n.bogdanovic@cyso.org.cy
 
Υποπρόγραμμα Οπτικοακουστικός Τομέας
Γιάννα Αμερικάνου,
Λεωφόρος 27 Ιφιγενείας, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία
τηλ: +357 22463105
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: media@creativeeuropecyprus.eu
 
 

 

 

 

Σημείο Επαφής EE:

EACEA-MEDIA-DEVELOPMENT@EC.EUROPA.EU

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2018_en

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter