ΚΛΕΙΣΤH

Cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (CPC)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020

Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, να τους δοθεί μεγαλύτερη δύναμη και να τεθούν στο επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς μέσα στο πλαίσιο ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (CPC)

Κωδικός Αναγνώρισης

CHAFEA/2017/CP/CPC-JA

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι προτεινόμενες κοινές δράσεις θα πρέπει να ενισχύσουν την εφαρμογή του κανονισμού 254/2014 της ΕΕ για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Αυτές οι δράσεις θα διευκολύνουν επίσης την εφαρμογή του  CPC κανονισμού για την ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ιδίως μέσω του διαδικτύου, σύμφωνα με τη στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

70%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εμπόριο

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

12/06/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

12/09/2017

Σημείο Επαφής EE

Για την Πρόσκληση: [email protected]

Για το Πρόγραμμα Καταναλωτές 2014-2020:

Consumers, Health and Food Executive Agency
[email protected]
τηλ.: +352-4301-32015
φαξ:+352-4301-30359

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/chafea/consumers/proposals-2017-cp_en.html

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.