ΠρόσκλησηSteel

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: RESEARCH FUND FOR COAL AND STEEL

Περιγραφή Προγράμματος

Η διαχείριση του ταμείου έρευνας για τον άνθρακα και το χάλυβα ασκείται από την Επιτροπή βάσει αρχών παρεμφερών με εκείνες των προγραμμάτων τεχνικής έρευνας άνθρακα και χάλυβα της πρώην Ευρωπαϊκής ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: Steel

Κωδικός Αναγνώρισης: RFCS-02-2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Με γενικό στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη, η κύρια έμφαση της έρευνα και της τεχνολογικής ανάπτυξης αφορά την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων τεχνολογιών που θα εγγυώνται την οικονομική, καθαρή και ασφαλή παραγωγή προϊόντων χάλυβα που χαρακτηρίζονται από σταθερή αύξηση επιδόσεων, καταλληλότητα χρήσης, ικανοποίηση του πελάτη, παρατεταμένη διάρκεια ζωής, εύκολη ανάκτηση και ανακύκλωση.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Παρατίθεται στα Αγγλικά

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €27,000,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

60%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι:

Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2017Εθνικό Σημείο Επαφής:

Ν/Α

Σημείο Επαφής EE:

rtd-steel-coal@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/topics/rfcs-02-2017. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter