Πρόσκληση2017 Call for proposals for LIFE Grants / Environmental Governance & Information

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)

Περιγραφή Προγράμματος

Το νέο «Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα» έχει κοινοτικό προϋπολογισμό €3.4 δις για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων που υλοποιούνται από δημόσιους ή ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Όνομα Υποπρογράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα για το Περιβάλλον συγκεντρώνεται σε τρεις τομείς προτεραιότητας: Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων Φύση και Βιοποικιλότητα Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. ...

Λεπτομέρειες για το Υποπρόγραμμα

Πρόσκληση: 2017 Call for proposals for LIFE Grants / Environmental Governance & Information

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις δράσεων μέσα από το LIFE. Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις και για τα δύο υπο-προγράμματα του LIFE (Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα).
Για το υποπρόγραμμα για το περιβάλλον, η παρούσα πρόσκληση θα καλύψει επιχορηγήσεις για «παραδοσιακά» έργα, προπαρασκευαστικά έργα, Ολοκληρωμένα (integrated) έργα, τα έργα τεχνικής βοήθειας και για έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων. Για το υποπρόγραμμα για την Κλιματική Δράση, η παρούσα πρόσκληση θα καλύψει τις επιχορηγήσεις δράσης μόνο για "Παραδοσιακά" έργα, για έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων και έργα τεχνικής βοήθειας

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Παρατίθεται στην Αγγλική

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €290,895,000 για το υπο-πρόγραμμα για το Περιβάλλον

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

60%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Επιμελητήρια
Κεντρική Κυβέρνηση
Κοινοβουλευτικά Σώματα
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2017Εθνικό Σημείο Επαφής:

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Κα Μαριλένα Παπασταύρου / Κα Ξανθίπη Βαλανίδου
Λειτουργός Περιβάλλοντος / Τεχνικός Περιβάλλοντος
Τηλέφωνο: +357 22408926 / +357 22408925 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: mpapastavrou@environment.moa.gov.cy 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: xvalanidou@environment.moa.gov.cy 

Σημείο Επαφής EE:

DG Environment
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/lifeunit.htm

 

 

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter