Πρόσκληση2017 CEF Telecom Calls / eDelivery

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), θα υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και θα αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών μεταξύ των ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: 2017 CEF Telecom Calls / eDelivery

Κωδικός Αναγνώρισης: CEF-TC-2017-2

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να:
- Συμβάλουν στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό eIDAS ώστε να επιτρέπεται η χρήση τους για την παροχή ηλεκτρονικών καταχωρημένων υπηρεσιών παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικευμένων.
- Συμβάλουν στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις σε σχέση με την ανάπτυξη ή / και τη λειτουργία των σημείων πρόσβασης σε άλλους τομεακούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (π.χ. eInvoicing, των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της υγείας, ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, δικαιοσύνη).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Παρατίθεται στην Aγγλική

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €500,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

75%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Σύνδεσμοι/Σωματεία
Διεθνείς Οργανισμοί
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2017Εθνικό Σημείο Επαφής:

Γιώργος Κομοδρόμος
Τηλ: +357 22814854
Φαξ: +357 22321925
Gkomodromos@mcw.gov.cy

Σημείο Επαφής EE:

INEA-CEF-TELECOM-CALLS@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter